Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding workshop om elkaar beter te leren kennen

Sinds maart jl. is er een nieuwe gemeenteraad in Hillegom. De Raad bevat een aantal “oud-gedienden”, maar ook nogal wat nieuwelingen. Op 25 juni organiseerde de griffie een interactieve teambuilding workshop om elkaar beter te leren kennen, verzorgd door Teams in Tune.

Het was prachtig weer, dus keek iedereen een beetje vreemd op dat we in de kelder van Congrescentrum Duin- en Kruidberg achter een aantal instrumenten werden gezet: twee keyboards en een aantal trommels. Ook stond er een bak met allerlei slagwerk.

Branko Perunicic liet ons een zelf gecomponeerd swing stuk muziekstuk horen, met de opdracht dat we dit stuk samen zouden gaan uitvoeren. Maar hij bleef volledig in het vage en verklapte niet hoe we dit moesten doen. Dit leverde nogal wat verwarring op. Een deel van de raadsleden kon niet van de instrumenten afblijven en timmerde er vrolijk op los. Anderen keken de kat uit de boom of gingen een felle discussie aan. Omdat na een tijdje duidelijk werd dat dit absoluut niets opleverde, werd er collectief een duo-dirigentschap benoemd. De eensgezindheid om tot deze benoeming te komen ging over de partijgrenzen heen! De dirigenten slaagden er – zij het moeizaam – in enige structuur in de discussie te brengen.

Door vervolgens veel te overleggen en hard na te denken, werd langzamerhand duidelijk wat de bedoeling was. Goed luisteren naar elkaars ideeën en vondsten bleek essentieel om de “puzzel” op te lossen. En tussendoor ook nog goed luisteren naar de muziek……

Na een paar uurtjes was het gelukt: we konden het muziekstuk foutloos spelen, het klonk echt erg goed! Iedereen bespeelde een instrument, van keyboard tot sambaballen.

Het was nuttig, leuk en zeer leerzaam om elkaar doormiddel van deze teambuilding van andere kant te leren kennen en gezamenlijk een vraagstuk op te lossen. Als dit muziekstuk een metafoor voor Hillegom is, dan gaan we een zinvolle raadsperiode in,waarin ieders inbreng gewaardeerd wordt en we resultaten gaan boeken!

Annechien Snuif, Gemeenteraadslid Hillegom

teambuilding workshop om elkaar beter te leren kennen

‹ Terug naar alle referenties