Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Effectieve Teambuilding training

Met de korfbalselectie van ASVD (algemene sportvereniging dronten) hebben wij een teambuilding training samen met Teams in Tune beleefd. De opdracht bestond uit het samen oefenen en uitvoeren van een swingende compositie. Als niet onbelangrijk onderdeel was de wens van ASVD om een aantal muzikale onderdelen hier aan toe te kunnen voegen, zodat de compositie tijdens het komende zaalseizoen kan dienen als “achtergrondmuziek” tijdens het inlopen en het uitvoeren van de warming-up.

Na een korte introductie werden de groepsleden over de verschillende muziekinstrumenten verdeeld. Zodra dit is gebeurd, zijn de eerste waarnemingen, die belangrijk zijn in groepsprocessen, waarbij de nadruk ligt op samenwerken, al zichtbaar. Opmerkelijk is dat teamleden zich verliezen in niet gewenst gedrag, die om een correctie vragen. Dit corrigeren, en het herkennen door de deelnemers hiervan, zijn belangrijke handreikingen voor het verbeteren van gewenst gedrag.

Uit de groep wordt een dirigent aangewezen, die een belangrijke taak heeft in het aansturen van de verschillende muzikanten. In ons geval werd dit door een enthousiaste jongeman (Joel) opgepakt, die inspirerend en zich vol overgave aan zijn taak overgaf. Zijn inbreng was zeker van belang voor het eindresultaat. Door veelvuldig te oefenen (repeteren), werd een steeds beter muzikaal resultaat bereikt. Om dit te bereiken is het goed om te zien waar de diverse leden van de groep zich verliezen in ongewenst gedrag, die om correctieve maatregelen vragen. Het gaat uiteindelijk om een aanvaardbare muzikale output. Het erkennen van het ongewenste gedrag is een belangrijke ervaring, die ook later bij de specifieke korfbaltrainingen zijn waargenomen. Door dit gedrag op een leuke en effectieve manier te spiegelen, ontstaat een stuk bewustwording, die leidt tot de gevraagde effectieve (re)aktie.

Door op een andere manier samen te werken groeit een groep naar elkaar en ontstaat een goede onderlinge band. Voor de teamleden was er meer dan voldoende ruimte om eigen elementen aan de muziek toe te voegen. Hoe lastig kan dan verdeeldheid zijn.Samen met en onder leiding van Joel en Branko zijn wij er in geslaagd een mooie “eigen” muzikale compositie te maken.

Kortom een bijzondere ervaring voor een jonge groep om op een andere manier aan teambuilding te doen. De deelnemers waren, unaniem, zeer enthousiast over deze manier van werken.

Sjors Keij, Coach ASVD

teambuilding training

‹ Terug naar alle referenties