Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding talenten ontdekken en verbinden

Op zoek naar je eigen talent en dat van anderen. Dat was het thema van onze jaarlijkse studiedag voor ruim 200 personeelsleden van de tien verschillende basisscholen van de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij, kortweg Stroomm. We nodigde Teams in Tune bij ons uit om een muzikale teambuilding talenten ontdekken en verbinden voor ons te verzorgen.

Omdat een groep van 200 leerkrachten erg groot is, bestond de dag uit twee dagdelen en twee activiteiten. Terwijl de ene groep zich meer inhoudelijk en theoretisch in het onderwerp verdiepte in de vorm van een talentseminar, ging de andere groep praktisch aan de slag met Teams in Tune. Na de lunch werden de rollen omgedraaid.

De deelnemers van de Teams in Tune teambuilding gingen onder begeleiding van vier coaches, uiteen in vier kleinere groepen. Allemaal op zoek naar dat talent. Er werd hard gewerkt aan een lied waarvoor op een vooraf opgegeven melodie eerst de tekst geschreven moest worden. En daarna natuurlijk gezongen! Een andere groep was druk met percussie: ritmes bedenken, oefenen en op elkaar afstemmen. De derde groep hield zich bezig met het bedenken en uitvoeren van de choreografie. En tenslotte de groep die met muziek aan de slag ging. Onder leiding van Branko en met behulp van verschillende instrumenten werd een compositie en geoefend. Een beetje van jezelf en een beetje van Teams in Tune. Een mooi recept. En wie was er ook alweer niet muzikaal? Er werd hard gewerkt totdat alle groepen klaar waren om het geheel uit te voeren.

Uiteindelijk werd het doel bereikt. Een geslaagde en verrassende zoektocht naar de eigen en elkaars (onvermoede) talenten. Tot ieders plezier samengevoegd tot een gezamenlijk optreden waarbij de muziek, dans, percussie en zang naadloos in elkaar werden gepast.

Enthousiast geworden door dit succes gaan de onderwijscollega’s van Stroomm elkaar in de toekomst vaker opzoeken om gebruik te maken van elkaars (onderwijs) specialismen en talenten. Teams in Tune is daarvoor de zeer plezierig en leerzame opmaat geweest.

Egon van Erven, Directeur De Meidoorn

‹ Terug naar alle referenties