Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Effectieve Teambuilding Communicatie

De medezeggenschapsraad (MR) van ROC Aventus heeft in het kader van verdere professionalisering een studiedag belegd met het College van Bestuur (CvB) om doormiddel van een teambuilding communicatie de onderlinge samenwerking te verbeteren.

De rode draad in deze teambuilding communicatie was het samen maken van een muziekstuk op verschillende instrumenten. Het eerste half uur kregen we het door ons uit te voeren stuk te horen. Daarna een kwartier niet meer. We mochten aan Branko, onze muzikale leider op de cursus, wel open vragen stellen. Allerlei vragen spookten door onze hoofden. Welke instrumenten kwamen voor in het stuk?, Welk geluid maakt het instrument waar ik bij sta? etc. We dachten in eerste instantie het allemaal zelf wel uit te vinden. Toen dat vast liep, bleek het stellen van de goede open vragen nog niet mee te vallen…. Er was nog niet erg een plan van aanpak en de onderlinge communicatie verliep nog niet gesmeerd.

Na het eerste half uur werd deze sessie besproken en getracht vanuit deze effectieve teambuilding communicatie een link te leggen naar de communicatie in/tussen MR en CvB. We constateerden dat we ons nog niet als team hadden gedragen. Iedereen had goede ideeën over de aanpak, maar er werd niet naar elkaar geluisterd en helder communiceren naar elkaar bleek lastig. We hadden een leider nodig. Er ontstond een nadere discussie over het uitspreken van verwachtingen naar elkaar. Een aantal mensen vonden ook dat ze te weinig ruimte kregen, de systeemdenkers voerden de overhand.

In het tweede halfuur van onze muzikale workshop werd door de net benoemde muzikaal leider structuur aangebracht en slaagden we erin om een begin te maken met het muziekstuk. Tijdens de evaluatie van het tweede deel van de muzieksessie stonden we uitvoerig stil bij onze onderlinge communicatie en het gericht vragen stellen aan elkaar stond centraal. Het bleek dat in de dagelijkse praktijk daar ook behoefte aan was, maar dat dat nooit eerder was uitgesproken. Vooral evaluatieve vragen stellen gebeurt weinig. Bijvoorbeeld: Waarom pakken we dit zo aan? Een teamlid kwam door omstandigheden pas tijdens de middagsessie in de cursus. Daardoor veranderde de samenstelling bij de instrumenten. Dit leidde tot een discussie over zorgzaamheid naar elkaar.

In het derde en vierde deel van de muzieksessie kon het geleerde verder in praktijk gebracht worden. Door een effectieve communicatie, de juiste vragen te stellen aan Branko, oog te hebben voor elkaars bijdragen, luisteren naar elkaar , echt samenspel, ontstond er één geheel en slaagde we erin om het muziekstuk handen en voeten te geven.

Onze (MR en CvB) conclusie: muziek maken terwijl je werkt aan de communicatie en samenwerking werkt!

De medezeggenschapsraad (MR) van ROC Aventus

teambuilding communicatie

‹ Terug naar alle referenties