Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Een muzikale teambuilding met een prachtig klinkend resultaat!

Op een middag in oktober gingen we met een groep secretaresses van Stedenbouw en Monumenten naar een voor ons bekende ruimte. We zouden daar met zijn zessen in een muzikale teambuilding voor het gezamenlijk doen weerklinken van een swingend muziekstuk gaan zorgen. Om dit voor elkaar te krijgen, hadden we de keuze uit diverse muziek-instrumenten.

In het begin waren we allemaal huiverig om maar iets van een geluid eruit te laten klinken. Door wat algemene doch heel relevante muziekvragen van Branko kwamen we er achter, dat we toch op zijn minst een dirigent nodig hadden en dat er bepaald moest worden in welke maatsoort het stuk geschreven stond. Nadat dit bekend was, ontdekten we voorzichtig, dat elk opgesteld instrument een afzonderlijk instrument of groep van instrumenten van het muziekstuk vertegenwoordigde.

Bij aanvang van deze muzikale teambuilding sessie was het moeilijk te geloven, dat we op de manier waarop wij ermee bezig waren toch gezamenlijk tot een prachtig klinkend resultaat zouden komen. Bij onze groep werd gaandeweg al gauw duidelijk, dat we weliswaar op papier een team vormen, maar dat we in werkelijkheid meer op ons eigen terrein werkzaam zijn. Daar valt nog een hoop aan te verbeteren. Als dit kan met nog een Teams in Tune sessie dan ben ik degene die weer heel enthousiast mee zal doen!

Inez van den Brink, Secretaresse Stedenbouw en Monumenten Utrecht

muzikale teambuilding secretaresses team cultuurhistorie

Team Cultuurhistorie

‹ Terug naar alle referenties