Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Alle vaardigheden blijven in deze management teambuilding door de muziek eenvoudig en metaforisch in ieders herinnering verankerd

Bij het voorbereiden van een tweedaagse management teambuilding zochten we naar een interactieve break. Het moest iets met muziek worden en via internet kwamen we uit bij Teams in Tune. Wat bedoeld was als een break werd uiteindelijk een rode draad door de tweedaagse heen, die naadloos aansloot bij ons programma. Het versterkte dat programma zelfs.

Aanvankelijk was er scepsis. Zeker als bij aanvang musicus en coach Branko negen niet musicerende managers confronteert met een muziekstuk dat zij uiteindelijk eigenhandig zullen gaan uitvoeren, aan het einde van de tweede dag. Uiteraard roept een ieder dat het onmogelijk is. Al snel blijkt dat op voorhand ‘onmogelijk’ roepen niet handig is. En na enig doorvragen blijkt dat samenwerken je verder brengt.

Op speelse wijze komen alle managementvaardigheden aan bod. Luister naar elkaar, werk samen, leer van je fouten, spreek elkaar aan, PDCA, etc. en als het dan uiteindelijk lukt om samen het stuk daadwerkelijk tot uitvoering te brengen onstaat er toch euforie. En alle aangeleerde vaardigheden blijven tijdens deze management teambuilding, door de muziek eenvoudig en metaforisch in ieders herinnering verankerd.

Echt een verrijking!!

Rene Vermeulen, Manager Individual Approval & Inspection RDW

management teambuilding

‹ Terug naar alle referenties