Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Leuke & Leerzame Teambuilding over Luisteren, Afstemmen en Samenwerken

Temidden van de weilanden, loopgraven en de Hollandse waterlinie storten wij ons, medewerkers van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek, op een middagje ‘zinvolle ontspanning’. Vol spanning keken wij toe hoe alle muziekinstrumenten met zorg in de goede positie gezet en aangesloten werden. Een indrukwekkend plaatje! We hadden geen idee wat ons te wachten stond. Dus al deze bijzondere instrumenten zouden een bijdrage kunnen leveren aan de vormgeving van ons team. Was dit nu de perfecte vorm van een leerzame teambuilding over effectief samenwerken? Ik kan u verzekeren, het antwoord is ja!

In de afgelopen maanden is ons team van 12 personen met vijf nieuwe medewerkers uitgebreid. Allemaal individuen met een eigen mening, achtergrond, kortom mensen met een unieke persoonlijkheid. De vraag is dan hoe je met al deze mensen op een versnelde manier een team gaat vormen? De workshop Teams in Tune bleek hierbij een welkome ondersteuning te bieden. Alle kenmerken van een effectieve leerzame teambuilding kwamen op een gezellige en creatieve wijze aan bod. We hadden immers hetzelfde doel: ‘samen een muziekstuk uitvoeren’.

De weg naar het eindresultaat was een bijzonder leerproces. Allereerst moesten we de aanpak op elkaar afstemmen. Om dit in goede banen te leiden hadden we een leider of dirigent nodig. Daarnaast moesten we uitvinden hoe we elkaar konden aanvullen, welke bijdrage ieder individu moest leveren om uiteindelijk tot een mooie melodie te komen. Wie was verantwoordelijk voor welk stukje muziek.

Kortom we hebben ontdekt dat een groep mensen een team wordt wanneer we hetzelfde doel najagen, ons verantwoordelijk voelen, naar elkaar luisteren, en inzien dat ieder individu op het juiste moment een waardevolle bijdrage levert aan het eindresultaat!

Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek

leerzame teambuilding samenwerken

‹ Terug naar alle referenties