Teambuilding activiteiten die werken!

Teambuilding activiteiten die werken!

Effectieve teambuilding voor een Team in beweging

In october hebben wij een inspirerende en bovenal effectieve teambuilding gevolgd bij Teams in Tune die werd begeleid door Branko Perunicic.

Nadat we hadden gewerkt aan ons afdelingsplan gingen we in het informatiecentrum van de gesteentetuin op Schokland vol enthousiasme aan de slag met de opdracht van Teams in Tune. Branko liet ons een swingend stuk muziek horen waarbij een deel van de groep dacht, dat gaat ons niet lukken. Vol enthousiasme gingen we aan de slag. Ondanks onze ijver, goed bedoelde adviezen over en weer en door elkaar heen, ging het niet zoals we wilden. Heel confronterend. Het zou toch niet zo zijn dat we aan het einde van de dag de opdracht niet hebben voltooid! Dat is onze eer te na. Door de tips en de feedback van Branko en van elkaar ging het steeds beter. We werden met vallen en opstaan een muzikale groep en het resultaat was dat de muziek steeds beter ging klinken. Om 17.15 is het ons gelukt, we swingden met elkaar. We hebben het gehaald en wat klinkt het goed!

Na een dag hard werken waren we te uitgeput om de sessie direct uitgebreid te evalueren. Dit bleek achteraf ook niet nodig te zijn. De weken er na zochten mensen elkaar op om de sessie onderling te bespreken en vorige week hebben we de bijeenkomst gezamenlijk in een afdelings-bijeenkomst geëvalueerd. Kortom we zijn nog steeds een team in beweging.

Ik vond het een hele leuke opdracht om elkaar nog beter te leren kennen. Door de muzikale opdracht worden dingen uitvergroot, die in het werk ook gebeuren. Met alles wat we ontdekt hebben kunnen we een nog beter team worden!

Roel van Wolfswinkel, Hoofd afdeling Planvorming Waterbeheer

Waterschap Zuiderzeeland

‹ Terug naar alle referenties